17 mai 1998

 Første rekke fra venstre : (1)Harald Einvik (2)Randi Wold (3)Jannike Rasmussen (4)Trine Nilsen (5)Sylva Årnes (6)Tove Buskerud (7)Hilde Næss (8)Rolf Arve Wold(Dirigent)

 Andre rekke fra venstre : (1)Tor Aas (2)Bjørn Ellingsen (3)Mariann Grude Wærstad (4)Eva Graven (5)Hilde B. Eliassen (6)Ann-Britt Johansen (7)Edvin Olsen(formann)

Tredje rekke fra venstre : (1)Unni-Berith Øvrebust (2)Arvid Moen (3)Arne Gunnar Davidsen (4)Håkon Næss (5)Gro Steen (6)Jon Rune Enge (7)Einar Einarsen