20130921-Åpning av miljøgata

Åpning av miljøgata på Vik

Lørdag 21 september.
Blant mange bidragsytere var og Sømna hornmusikk

Omtale i Brønnøysunds avis her

Omtale i Helgeland Arbeiderblad herFoto: Norma Moen, Ann-Helen Moen og Matti Riesto
Stilstudier av noen korpsmedlemmer

Alle bilder: Arnold Winje


Tilbake til toppen