Ivarshallaren Amfi

Fredagskvelden var det storslagen åpning av Ivarshallaren Amfi på Leka. Dette amfiet er en svært forseggjort og uvanlig utformet bygning på utsiktspunktet Ivarshallaren midt i Skeisneset. Dette området er et gammelt kulturlandskap med kystlynghei, gamle gravrøyser og mye annet. Området var sterkt truet av gjengroing av lauvskog og ikke minst pøbelen sitkagran. Denne arten har ingenting å gjøre i et sånt landskap. I 25 år har grunneiere og lokale og sentrale myndigheter jobbet sammen for å gjenskape det unike kystlandskapet. En rekke turstier er etablert, og storfe og ikke minst utgangersau holder vegetasjonen nede. Uten beitedyr er det helt bortkastet å drive rydding av lauvskog, den kommer raskere opp igjen enn det man klarer å rydde. Kronen på verket i Skeisnest er Ivarshallaren Amfi. Det er nærmest som et signalbygg å regne, på det høyeste punktet i området. Med sin spesielle arkitektur og sitt værgrå ytre glir det elegant inn i omgivelsene, og oppleves på ingen måte som et fremmedelement. Stiene som er etablert i området er av høy standard, og er utformet sånn at også rullestolbrukere lett kommer fram. Et fantastisk flott område som også er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. En tur hit anbefales på det varmeste. Et utmerket eksempel på at landbruk og reiseliv henger tett sammen.

Selve arrangementet på fredagskvelden var av det akkurat passe høytydelige slaget. Musikk og fanfarer av to korps, flott sang av blandakoret på Leka, og taler av både lokale helter og tilreisende notabiliteter. Kvelden ble avsluttet med servering av fantastisk god mat og drikke på Lekamøya spiseri, der alle var velkommen til gratis servering. 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044536/ivar-1506775-3-1528619099217.jpg
Grunneier og leder i beitelaget, Per Otto Furre, ønsket alle velkommen, og ga en god orientering om arbeidet med Skeisneset  og Ivarshallaren.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044536/ivar2-1506775-3-1528619242306.jpg

Både Fønix skole- og ungdomskorps og Sømna hornmusikk deltok under arrangementet. De stilte opp på parkeringsplassen, og spilte og marsjerte langs stien helt fram til Ivarshallaren Amfi.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044537/ivar3-1506775-3-1528619458233.jpg

Kristin Floa som går fremst til venstre, har vært en sentral skikkelse i arbeidet med å etablere området.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044538/ivar4-1506775-3-1528619582528.jpg

To musikkorps marsjerende gjennom kystlynghei samtidig, er et veldig uvanlig syn, selv på Leka.

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044539/ivar5-1506775-3-1528619698277.jpg
Framme på Ivarshallaren spilte korpsene flere nummer, også fanfare i anledning åpning av amfiet.

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044540/ivar6-1506775-3-1528619818726.jpg
Fylkesagronom Anders Mona ledet arrangementet ved Ivarshallaren.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044541/ivar7-1506775-3-1528620093502.jpg
Per Otto Furre foran amfiet under sin tale.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044542/ivar8-1506775-3-1528620159391.jpg
Etter sin tale, ble Per Otto Furre omringet av et samlet pressekorps, som for anledningen kun besto av Namdalsavisas friluftsekspert Birger Aarmo.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044543/ivar9-1506775-3-1528620321989.jpg
Mye folk hadde samlet seg på utsiktspunktet for å være med på åpningen.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044544/ivar10-1506775-3-1528620447329.jpg
Også ordfører Per Helge Johansen holdt tale. “Oslo har operaen, vi har Ivarshallaren amfi”, sa han. Ja, han sa mye mer også da.

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044545/ivar11-1506775-3-1528620560108.jpg
Utsikten er formidabel i alle retninger. Her mot Austra og Lekafjorden, der en seilbåt passerte denne kvelden.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044547/ivar13-1506775-3-1528620665435.jpg
Torghatten i det fjerne, er også en del av utsikten. Men utsikten kan vanskelig beskrives med ord og bilder, den må oppleves.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044548/ivar12-1506775-3-1528620781469.jpg
Selve åpningen av amfiet var av det symboltunge slaget. En stokk av sitkagran ble sagd over som et symbol på bekjempelsen av sitkagrana som var i ferd med å ødelegge Skeisneset. Kari Stuberg fra Landbruksdirektoratet, og tidligere fylkesagronom Erik Stenvik sto for sagingen, mens Per Helge Johansen og Bernt Erik Thorvik bisto med å holde stokken i ro. 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044549/ivar14-1506775-3-1528621085947.jpg
Leka blandakor deltok også på arrangementet. Deres opptreden ble avsluttet med at de ledet allsang med Ulf Lundells “Öppna landskap”. En bedre sang til denne anledningen kunne de knapt ha valgt. Det ble nesten en gripende stemning akkurat da.

 

https://cdn.blogg.no/content/uploads/sites/248/2018/11/23044550/ivar15-1506775-3-1528621332787.jpg
Etter arrangementet på Ivarshallaren, gikk turen til Lekamøya Spiseri/Skei Kulturtun. Der var det gratis servering til alle, fantastisk mat utviklet og tilberedt spesielt for anledningen av Tone Rennemo og hennes team. Kjøtt av utgangersau, syltede rotgrønnsaker og norske poteter var noen av ingrediensene.