Fredag 16 til søndag 18 oktober 2020

Dette er messa som ble avlyst på grunn av korona pandemien. For første gang blir en messe avlyst.

Vi har ingen mulighet til å innfri korona-kravene til å kunne arrangere messa, og utsetter messa til 2021.

Vi håper at vi i 2021 kan se igjen våre trofaste utstillere og publikum under normale forhold



Sømnamesse blir i år arrangert for 36. gang. Sømnahallen i Vik, midt i Sømna kommune, er åsted for denne årlige handelsmessa som har utviklet seg til et yrende handelssted i tre hektiske oktoberdager. Hovedtyngden av utstillere er forretningsdrivende fra Helgeland og Trøndelag, men også langveisfarende finner veien hit.
Eller på Epost.
post@somnahornmusikk.no

Tidligere messer

























Tidligere messer

Her kan du få et inntrykk av stemningen på en del tidligere messer

2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019


Tilbake til toppen