Årsmøteprotokoll

 

Årsmøte i Sømna Hornmusikk 20. Februar 2009, skolehuset på sand.

 

Sak 1     åpning, leder ønsket velkommen til årsmøte i Hornmusikkens 111 år.

 

Sak 2     Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent med aklamasjon

 

Sak 3     Godkjenning av saksliste. Innkalling godkjent med aklamasjon

 

Sak 4     Valg av møteledelse. Som leder av årsmøte ble Tove Buskerud valgt.

 

Sak 5     Valg av møtesekretær, Som Møtesekretær ble Jon Rune Enge valgt.

 

Sak 6     Valg av protokollunderskrivere: Kirsten Hauglund og Marianne Sandstad.

 

Sak 7     Godkjenning av årsmelding. Lest og enstemmig godkjent med følgende tilføyelser:

·           Kles bytte i prosisjonen på Torgalmeningen tilføyes.

·           Personer omtalt i årsmelding må nevnes med både for og etternavn.

·           Vår deltaker i kretskorps Kristine Solli Oppegård må nevnes.

·           Blåserekken som assisterte Jennybegood: arrangement skrevet av Jenny Augusta Enge.

 

Sak 8     Regnskap 08 og budsjett 09: Gro Steen presenterte regnskapet. De enkelte postene ble gjennomgått. Regnskapet er godkjent av revisor Gunder Eliasen. Regnskapet er godkjent av årsmøtet.

 

Budsjett for 2009 er ikke utarbeid. Gro foreslår at den av årsmøtet valgte husgruppe får et  eget hus-budsjett. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 9     Vedtekter. På grunn av fordeling av overskudd fra norsk tipping var musikken nødt til å ha vedtekter for å kunne registreres. Vedtektene er basert på normalvedtekter fra NMF. Enstemmig vedtatt.

Sak 10   Godtgjørelse kasserer

  På grunn av arbeidsmengden foreslåes det at kasserer godtgjøres på lik linje med leder: kr 3000.-. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 11   Valg av 2 utsendinger til NMF’s ting saltstraumen hotell 25. - 26. april.  Også valg av 2 observatører kan gjøres.

·     Medlemmer som kan tenke seg å være delegat tar kontakt med styre innen 1. mars.

 

Sak 12   Valg, Valgkomiteens innstilling legges frem i møtet.(Andrine, Linda og Jon Rune er valgkommite)

o      Leder Tove Buskerud (på valg) tar gjenvalg, Enstemmig valgt med aklamasjon

o      Gro Steen (på valg) tar gjenvalg, Enstemmig valgt med aklamasjon for 2 år

o      Jon Rune Enge ett år igjen

o      Heidi Sløttøy valgt for 2 år

o      Linda Storholm ett år igjen

o      Kirsten Hauglund foreslått i møte og enstemmig valgt for 2år

·           Varamedlemmer

o      Andrine Solli Oppegård

o      Randi Wold

o      Hilde Storvig (valg) velges for 2 år

 

Valgkommite årsmøte 2010:

· Gro Steen

· Kirsten Hauglund

· Heidi Slottøy

 

·           Messetyret: Styret må rekrutere messestyre. Resultat legges frem på medlemsmøte. Enstemmig vedtatt.

 

o      General:

o      Utstillingsansvarlig:

o      Underholdningsansvarlig

 

·           Hus-styre, enstemmig valgt

o      Harald Einvik

o      Edvind Olsen

o      Hallvard Hauan