Utdrag fra styremøteprotokoll 3.september 2008.

 

Sak 22/08

Aktivitetsplan for 08/09 vedtatt. Se eget skriv.

 

Sak 23/08

Oppsummering av halvåret.

Prosjekt ”Best of Sømna Hornmusikk” ble vellykket, men det er protokollført en del som må tenkes over ved neste prosjekt.

Vellykket besøk fra Gruben med flott Indianerfest.

Vi er blitt kåret til årets E og E-kall på skjærgårdstreffet.

Bergensturen var vellykket på alle måter, men vi må øve på å bli mer synkroniserte når gjelder klesskift under masjering.(Regncaper)

 

Sak 24/08

Økonomisk situasjon.

Vi har penger på bok men vi må allikevel være forsiktige. Noe innvesteringer til huset må til, også når det gjelder noter.

 

Sak 25/08

Huset vårt.

Leder lager en rulleringsplan for låsing, vasking, søppel osv.

Det blir også dugnad i forbindelse med maling etc.

Dugnad på rydding i noter blir det i okt/november.

 

Sak 26/ 08.

Anne Røde ved skolekorpset på Salhus ønsker et samarbeid i forhold til rekruttering. Det får vi ikke til nå i høst og vil evt. komme tilbake til det til våren.

 

Sak 27/08

Årets jubilanter.

Tradisjonen tro spiller SHM for 50 åringer i korpset.

16.august spilte vi for Gro, 6. september spiller vi for Mariann og Arne Gunnar

 

 

 

Berg 6.september 2008

 

 

Leder