Årsmøte i sømna Hornmusikk 29.01.2010 på Klakkskjæret start kl 20:00

 

Disse  møtte: Unni-Berith Øvrebust, Harald Einvik, Hilde Storvik, Heide Slåttøy, Gro Steen, Tove Buskerud, Randi Wold, Andrine S. Oppegård, Petter Rønning ,Jon Rune Enge, Edvind Olsen

 

             Innkalling ble enstemmig Godkjent

 

            Møte leder Tove Buskerud, referent Jon Rune Enge, til å underskive protokollen: Randi Wold, Unni-Berith Øvrebust.

 

            Årsmelding lest av møte leder. Er vedlagt. Enstemmig godkjent med tilføyelser: Linerler, Harald Einvik 60 år, Antall medlemmer 31 innmelt i NMF.

 

            Regnskapet enstemmig godkjent av årsmøtet.

 

            Spilling i Velfjord på 17. Mai i 2010 . Det blir ikke spilling i velfjord 17. Mai 2010. Innsatsen økes i Sømna. Styret bestemmer hvordan.

 

            Valg

               Leder: Tove Buskerud enstemmig valgt

 

               Styremedlemmer:      Randi Wold, valgt for 2 år

Jon Rune Enge, valgt for 2 år

 

               Ikke på valg:                  Gro Steen, 

Heidi Slåttøy

Kirsten Hauglund

 

               Vara:                                 Hilde Storvik, 1 vara ikke på valg

Andrine Oppegård, 2. Vara valgt for 2 år.

Unni-Berith Øvrebust, 3. Vara valgt for 2 år

 

               Revisor:                           Sissel Sørgård velges for 1. År

 

               Messestyret:                 Gro Steen, General

Halvard Hauan, Utstillingsansvarlig

Heidi Slåttøy, Underholdningsansvarlig

Hilde Eliassen, Medlem

 

Hustyret                          Enstemmig gjenvalgt: Edvin Olsen, Harald Einvik, Halvard Hauan.