Årsmelding for Sømna Hornmusikk 2009.

 

Sømna Hornmusikk hadde pr.31.12.2009 31 innmeldte medlemmer.

 

Styret har bestått av: Tove Buskerud (leder) Linda Storholm (nestleder)

Gro Steen(kasserer) Jon Rune Enge (sekretær) Kirsten Hauglund (materialforvalter) og

                                   Heidi Slåttøy (styremedlem)

 

Sømnamessa har vært ledet av: Edvin Olsen (general) Halvard Søraunet Hauan(ansvarlig for utstillere) og Heidi Slåttøy (underholdning.)

 

Styret har hatt 6 møter og behandlet 34 saker.

 

Fjorårets årsmelding utrykte en veldig aktivitet for året 2008. 2009 har også vært et aktivt år, om enn ikke i samme omfang som året før. Men året som vi har lagt bak oss fortjener enn oppsummering.

 

Året startet med et samarbeidsprosjekt med Trælnes mannskor. Samarbeidet ble avsluttet med en vårkonsert i Sømna kirke lørdag 19.mars. Mannskoret fremførte egne stykker, det samme gjorde vi. Men ekstra artig var det å kunne fremføre noen felles stykker som var arrangert for oss.

Konserten ble en fin ettermiddagsstund i kirken. Senere på kvelden møttes noen av Shm`s medlemmer til en oppsummering på Sømna Kro & Gjestegård.

 

14.april fylte Harald Einvik 60 år og vi greide å lure både han og samboer Randi slik at vi kunne snike oss frem med mars-spilling og verdens største marsipankake.

 

17. mai ble feiret på tradisjonelt vis dette året også. Vi startet på Berg og spilte for Pernille Øvrebust og hennes familie. Frokosten ble tradisjonelt inntatt på kroa før vi sluttet oss til Barnetoget ved skolen.

Dette året hadde vi sagt ja til å spille for barnetoget i Velfjord igjen, så rett etter barnetoget reiste vi i buss til Hommelstø. Det var varmt og godt, og bakken var lang. Men koselig også. Nå er det opp til oss hvor ofte vi vil reise dit, velkommen er vi.

Eneste skår i gleden er at vi sjelden blir nevnt som deltagere, det skulle være unødvendig å skulle måtte minne diverse arrangører på at vi er med og stiller opp.

 

6.juni spilte SHM  for Sangerstevne som Trælnes mannskor arrangerte i Vik. Samme dag ble det arrangert dugnad på musikkhuset. Undertegnede var ikke tilstede men er i etterkant blitt fortalt at det ble ryddet og brent mye rot og rask. Så mye at noen en stund trodde at hele huset skulle gå med. Men det endte godt.

 

Senere i juni deltok vi nok en gang på Torghattfestivalen. Denne gangen hadde vi meldt oss på veldig mye spilling, som igjen ble tatt veldig på alvor av alle deltakere. Og responsen uteble ikke, vi fikk mange tilbakemeldinger på hvor gode vi ”plutselig” var blitt.

Oppløftet av dette valgte vi å ha en liten sammenkomst på gutterommet.  Vi ønsket å formidle til vår dirigent Camilla Solli Olsen hvor tilfreds vi er med henne som i den rollen hun har. Vi håper det ble satt pris på av hovedpersonen.

 

Sommeren gikk uten noen ekstraøvelser eller bryllups-spillinger.

 

Høsten kom og vi startet opp med friskt mot. 22.september fylte undertegnede 50 år og ble behørig feiret med hornmusikk, kake og pakke på dagen.

 

Sømnamessa feiret 25 år og vi hadde en ekstra flott jubileumskonsert på lørdag. Masse publikum gjorde det ekstra trivelig å holde konsert. Nina Bakke kom fra Tromsø og spilte flott på sitt instrument og Hanne Wågan Olsen sang flott til vårt akkompagnement.

Messa i seg selv ble også vel gjennomført, vi er blitt et vel smurt maskineri, hvor alle finner sin plass og oppgave gjennom hele helga. I år fikk vi også mye hjelp av etterlatte og andre venner som stilte opp og hjalp til.

 

Etter messa roet vi ned og fant frem julenotene.

Desember gikk med til mye øvelse og spilling, innen vi kom til 4.søndag i advent var granen tent både på Vik og Berg.

Julekonserten ble vel gjennomført dette året også, med mange høydepunkter. Sangen til Marte Pettersen og Ingrid Solli Oppegaard, Hanne Wågan Olsens sang, Nina Bakkes spill og urfremførelsen til Jenny Augusta Enge av the Christmas song. Her deltok flere medlemmer av Shm og gjorde sangen unik. Nina Bakke hadde arrangert Mitt hjerte alltid vanker som ble flott fremført av baryton- og trombonerekka.

En konsert vi så absolutt kan være stolte av og som vi fikk god respons på fra publikum og presse.

Og vi kunne ta en velfortjent juleferie.

 

Gjennom hele året er vi blitt dirigert og musikalsk ledet av Camilla Solli Olsen, en avtale som har vist seg å bli en musikalsk opptur for Sømna Hornmusikk. Om ikke hver enkelt musiker er blitt så mye bedre (?) så har samspillet blitt desto bedre under hennes ledelse. Vi har nå en dirigent som tør, og som tør ta sjanser på at ting går bra. Og vi blir like overrasket hver gang over at hun får rett.

 

Kristine Solli Oppegaard har også dette året vært medlem i Kretskorpset.

 

Musikkhuset på Sand er blitt godt innarbeidet i året som er gått. Husstyret som har bestått av Harald Einvik, Edvin Olsen og Halvard Søraunet Hauan har fått ordnet opp slik at vi bl.a. har fått mye praktisk oppbevaringsplass. Nevnes må også Jon Rune Enge som har mange gode ideer og gjennomførelser på det praktiske plan.

 

Jeg ønsker Hornmusikken lykke til fremover og takk for et flott år som er lagt bak oss.

 

For Styret 

 

Tove Buskerud

Sømna 29.01.2010