Ansvarsoppgaver på musikkhuset vårt – Våren 2010

 

 

Uke 1- 4

Randi, Hilde BE, Harald, og Tove

 

Ansvarsoppgave:

 

Låse opp i god tid før øvelse. Sette på varme.

 

Være igjen til slutt for å låse.

 

 

Koke kaffe til pause.

(gi beskjed hvis kaffe mangler)

 

Vaske over toaletter siste låsekveld.

Gulvvask 1 gang.

 

Ta med søppel hjem, spesielt grønn pose.

Sette på oppvaskmaskin på start av øvelse, ved behov.

 

Uke 5- 9

Vinterferie uke 8

 

 

 

 

 

Edvin, Hanne, Jon Rune, Unni Berith og Einar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 10- 15

Påske uke 13 & 14

Andrine, Kristine, Gro og Kirsten. Halvard når han er hjemme.

Uke 16 - 19

Ikke øvelse uke 20 & 21

 

Hilde N S, Arne Gunnar, Håkon, Linda, Heidi, Petter og Bjørn

 

Det er mange på hver gruppe så det er lov å fordele ukene seg i mellom, bare oppgavene blir gjort.

Pass på å få nøkler til huset.

 

Jon Rune, Gro, Tove og Camilla har fast nøkkel.

I tillegg finnes 2 nøkler til låsegruppene.