Dugnadsprosjekt vår/sommer 2012. Uke 21 (21.-27 Mai)

Huskomiteen har hatt møte og befaring 29/4 og kommet til at følgende gjøremål er prioritert:

 

Oppdrag:

Ansvarlig:

Kontaktperson i huskomiteèn:

 

 

 

Male og skifte vindskier på begge sider av huset.

Unni-Brith

Unni-Berith

Gruse opp parkeringsplass.

Jon Rune

Unni-Berith

Meisle/skjære bort deler av betongtrappa mot uthuset.

Arne Gunnar

Unni-Berith

Skifte og male bordkledning på dørveggen uthuset. 

Unni-Berith

Unni-Berith

Male og skifte vindskier på utbygg mot vest

Unni-Berith

Unni-Berith

Skaffe og montere/demontere stillas. Skaffe paller for å sette stillaset på.

Edvind

Unni-Berith

Skaffe skruer/spiker for feste av takplater. Skaffe maling og male taket på huset, begge sider.

Andrine

Unni-Berith

 

 

 

 

Ansvarlig har følgende ansvar:

·       Å kalle inn folk til dugnad og følge opp og sørge for at sitt oppdrag blir ferdigstilt.

·       Å koordinere og samhandle med øvrige ansvarlige der oppdragene krever det.

·       Å oppdatere kontaktperson i huskomiteèn om fremdrift.

·       Å føre opp dugnadstimer for sitt oppdrag.

Komiteèn.