Årsmøte i Sømna Hornmusikk 08.02.2013

 

Tilstede:

Andrine Solli Oppegård, Hilde Eliassen, Harald Einvik, Randi Wold, Lise Bjøru, Edvin Olsen, Hallvard Hauan, Jannike Einvold, Ann Helen Westerberg, Marit Holdt Sund, Nina Kjelås Hamre, Kirsten Hauglund, Gro Steen, Tove Buskerud, Jon Rune Enge, Petter Rønning, Arve Opsjøen, Unni-Berith Øverbust.

 

 

Sak 1 Åpning

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling

 

Sak 3 Godkjenning av saksliste

 

Sak 4 Møteleder Tove Buskerud

 

Sak 5 Møte sekretær Jon Rune Enge

 

Sak 6 til å underskrive protokollen: Harald Magne Einvik og  Hilde Eliassen

 

Sak 7 Årsmeldingen ble opplest og enstemmig vedtatt. Vedlegges protokollen.

 

Sak 8 Regnskap for 2012 . Betenkning fra revisor rundt manglende liste over instrumenter, verdi på bygninger og oppgjørsskjema fra Sømnamessa. Styret/ messestyret må vurdere kost/nytte verdien av tiltak. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 9 Sømna messa 2013 og godtgjøring.

Messestyre gis en kompensasjon på 3000 kr.- pr. styremedlem, men med max kroner 9000, totalt. Velger man å utvide messestyret til fler enn 3 deles 9000,- på antall medlemmer.

Gjelder fra messa 2013

Enstemmig vedtatt.

 

Forslag fra Edvind Olsen at dette gjelder fra 2012.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 13 Valg

 

Leder: Tove Buskerud , valgt ved aklamasjon for ett år.

 

Styremedlem: Jon Rune Enge, ikke på valg

 

Styremedlem: Petter Rønning, ikke på valg

 

Styremedlemmer: Jannike Einvold Rasmussen,  Marit Holt Sund og Heidi Slottøy (Gjenvalg) samtlige valgt med aklamasjon for 2 år.

 

Varamedlemmer:  Unni-Berith Øvrebust 2 år, Hilde Næss Storvik 1 år og Ann Helen Westerberg  2 år valgt med aklamasjon

 

 

Revisor: Dag Erling Bjøru. 

 

 

Messestyret for Sømnamessa 2013:

 

Tove Buskerud, Kirsten Hauglund og Harald Einvik, valgt med aklamasjon

 

 

Harald Einvik                                                            Hilde Eliassen