Årsmøte i Sømna Hornmusikk 08.02.2013

 

 

·        Sak 1 Åpning

 

·        Sak 2 Godkjenning av innkalling.

 

·        Sak 3 Godkjenning av saksliste.

 

·        Sak 4 Valg av møteledelse.

 

·        Sak 5 Valg av møtesekretær.

 

·        Sak 6 Valg av 2 protokollunderskrivere.

 

·        Sak 7 Godkjenning av årsmelding.

 

·        Sak 8 Regnskap 11 og budsjett 2013

 

·        Sak 12 Sømnamessa 2013 og godtgjøring.

 

·        Sak 13 Valg

 

Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.

 

 

 

Styret innkalles til styremøte klokken 19.00 i forkant av årsmøte.