Årsmøte i Sømna Hornmusikk 13.02.2014

 

Tilstede:

Hilde Eliassen, Harald Einvik, Randi Wold, Jannike Einvold, Ann Helen Westerberg, , , Kirsten Hauglund, Gro Steen, , Jon Rune Enge, Arve Opsjøen, Unni-Berith Øverbust. Randi Stein, Bjørn Østbakken, Bjørn Ellingsen, Jorunn Johnsen,Halvar Hauan, Søvi Baustad, Marit Holt Sund, Edvind olsen, Vibeke Sørstad, Petter Rønning, Heidi Slottøy, Laila Olsen, Andrine , Mariann Grude, Heidi Lindseth. Nina Hamre kom 20:15.

 

 

Sak 1 Åpning

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling

 

Sak 3 Godkjenning av saksliste

 

Sak 4 Møteleder Jannike Einvold Søraunet

 

Sak 5 Møte sekretær Jon Rune Enge

 

Sak 6 til å underskrive protokollen: Randi Stein og Vibeke Sørstad.

 

Sak 7 Årsmeldingen ble opplest og enstemmig vedtatt. (Til tårer fra en rørt Gro).

Tilføyelse spilling Arve Opsjøen sin 70 årsdag. Navn må også skives med etternavn.

 

Sak 8 Regnskap for 2014 . Regnskapet ble enstemmig godkjent. Styret oppfordres til å gjennomgå forsikringer. Spesielt om notearkiv er tilstrekelig forsikret.

 

 

 

 

Sak 9 Valg

 

Leder: Jannike Einvold Søraunet , valgt ved aklamasjon for ett år.

 

Styremedlemmer:  Marit Holt Sund og Heidi Slottøy , valgt for 2 år

 

styremedlem: Edvind Olsen, ikke på valg

 

Styremedlem: Jon Rune Enge, ikke på valg

 

Styremedlem: Petter Rønning, ikke på valg

 

Alle valgt med aklamasjon

 

Varamedlemmer:  Unni-Berith Øvrebust 1 år, Hilde Næss Storvik 2 år og Ann Helen Westerberg  1 år valgt med akklamasjon

 

 

Revisor: Dag Erling Bjøru.  Gjenvalg

 

Husstyret: Unni Berith, Harald Einvik, Edvind Olsen og Halvard  Søraunet, gjenvalgt med aklamasjon for 2 år

 

 

Sak 10Utbygning eller renovering av musikkhuset. Hus-styret la frem tegninger på utbygging og beskrivelser av mellomløsninger. Årsmøtet gir styret mandat til å gi hus-styret videre retningslinjer for arbeidet.

 

Sak 11 Årsmøte gir styret i oppdrag å komplettere lydanlegg med nye høytalere innenfor en kostnadsramme på kr 40000.- vedtatt 25 mot 1 stemme.

 

 

 

Randi Stein                                                                               Vibeke Sørstad.