Innkalling årsmøte Sømna hornmusikk

13.02.16 kl. 19:00

Musikkhuset

 

 

Saksliste:

 

1)       Godkjenning av innkalling

2)       Godkjenning av saksliste

3)       Valg av møteledelse

4)       Valg av møtesekretær

5)       Valg av protokollunderskrivere

6)       Godkjenning av årsmelding

7)       Godkjenning av regnskap

8)       Valg

 9)     Årskontigent

10)   Orientering – prosjekt musikkhus

         

 

 

 

 

 

Velkommen !

 

Hilsen Jannike Einvold Søraunet