Årsmøte i Sømna Hornmusikk 13.02.2016

 

Tilstede:

Harald Einvik, Randi Wold, Jannike Søraunet, Ann Helen Westerberg, Kirsten Hauglund, Gro Steen, Jon Rune Enge, Arve Opsjøen, Unni-Berith Øverbust. Randi Stein, Bjørn Østbakken, Bjørn Ellingsen, Jorunn Johnsen, Halvard Søraunet, Sølvi Baustad, Marit Holt Sund, Petter Rønning, Heidi Slottøy, Laila Olsen, Marian Grude, Heidi Lindseth, Hilde Storvik, Lise Bjøru, Janne Finseth, Trine Sivertsen, Anne Margrete Nystad, Håkon Næss, Edvin Inge Olsen kom 19:22.

 

 

Sak 1 Åpning

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling

 

Sak 3 Godkjenning av saksliste

 

Sak 4 Møteleder Jannike Einvold Søraunet ved akklamasjon.

 

Sak 5 Møte sekretær Jon Rune Enge ved akklamasjon.

 

Sak 6 Til å underskrive protokollen: Lise Bjøru og Marian Grude.

 

Sak 7 Årsmelding 2015 enstemmig godkjent. Tilføyelse at Sømna Hornmusikk fikk overlevert Sølvi Pedersen sin Sømna-kofte.

 

Sak 8 Regnskap for 2015 . Regnskapet ble enstemmig godkjent.

               Revisor savner verdisetting av eiendeler og eiendom i regnskapet. Samtidig kontrollert om forsikringer er i samsvar med eiendeler og risiko. Spesielt de store verdiene i notearkiv ble fremhevet.

 

Sak 9 Valg

 

Leder: Jannike Einvold Søraunet , valgt ved akklamasjon for ett år.

 

Styremedlemmer:  Marit Holt Sund og Heidi Slottøy , valgt for 2 år

 

styremedlem: Edvind Olsen, ikke på valg

 

Styremedlem: Jon Rune Enge, ikke på valg

 

Styremedlem: Petter Rønning, ikke på valg

 

Alle valgt med akklamasjon

 

Varamedlemmer:  Unni-Berith Øvrebust 1 år, Hilde Næss Storvik 2 år og Ann Helen Westerberg  1 år valgt med akklamasjon

 

 

Revisor: Steinar Fagernes. 

 

Husstyret: Unni Berith Øverbust, Harald Einvik, Edvin Inge Olsen og Halvard  Søraunet, gjenvalgt med akklamasjon for 2 år

 

 

Sak 10   Årskontingent.  Kr 1000.- skoleelever har halv pris. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 11   Orientering om prosjekt Musikkhus. To grupper jobber. En med utbygging av Sandvåg og den andre å utrede nybygg. Status er å reforhandle klausul i eksisterende skjøte/kontrakt for Sandvåg. Det er avtalt møte med klubb 75 torsdag 18. februar for å få avklart dette.

 

 

 

                  Lise Bjøru                                                                                             Marian Grude.