Årsmelding 2017 Sømna Hornmusikk

Antall medlemmer: 39

Styrets sammensetning:

Leder: Jannike E. Søraunet til 25.03.2017. Petter Rønning fra 24.04.2017

Styremedlemmer:

 Edvin Olsen nestleder

 Heidi Slåttøy sekretær

 Marit holt Sund materialforvalter instrument/uniform

 Jon Rune Enge materialforvalter lyd og lys

 Petter Rønning kasserer til 24.04

Mariann W. Grude kasserer  fra 24.04

Vara 1 Unni-Berith Øvrebust

Vara 2 Hilde Næss Storvik

Vara 3 Ann-Helen Westerberg

Styret har hatt 14 styremøter og behandlet 50 saker. Det har vært 2 medlemsmøter som har behandlet 2 saker.

Det ble holdt ekstraordinært årsmøte 24.04.2017 for valg av ny leder og ett nytt styremedlem

 

Ordinært årsmøte ble avholdt på musikkhuset 11.02.17. Det gikk greit unna og kl 21 kom de etterlatte og festen begynte med masse nydelig mat og hyggelig samvær.

Året startet med fint driv og forberedelser til vårens prosjekt: Let us entertain you. Øvingshelg ble avholdt 24. – 26. mars. Forestillinger ble gjennomført med bravur og stor applaus på Kred 21.04 og på Lysingheim 22.04. 

På styremøte 22. febr. tok Jannike E. Søraunet opp sak om endring av øvingstidspunkt. De ble besluttet at hun skulle lage en spørreundersøkelse på SMS, 1900 – 2130 eller 1930 – 2200. Ny tid, 1900 – 2130, ble prøvd på to øvelser.  På styremøte 14. mars ble det med 3 mot 1 stemme besluttet å gå tilbake til 1930 – 2200. Dette førte til at Jannike E. Søraunet dessverre trakk seg fra styret i SHM. På styremøte 25. mars fikk  Petter Rønning i oppdrag av styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte 24.april for valg av ny leder. På møtet ble det besluttet å ha skriftlig valg. Valgt ble Petter Rønning . med 18 stemmer, 4 blanke. Som nytt styremedlem ble valgt Mariann W.Grude.

Etter forslag fra Mariann W. Grude er øvingstid nå 1930 – 2145. Tid som  blir til overs brukes til gruppeøvelser etter dirigentens bestemmelse.

17. mai ble gjennomført på tradisjonelt vis med spilling på Berg og i Vik. Og ikke å forglemme den alltid like hyggelig 17. mai-frokosten på Sømna Kro og Gjestegård. På kvelden samlet mange av oss til trivelig grillfest hos Jannike E. og Halvard Søraunet.

Det var bestemt at i år skulle vi dra på blåtur. Blåturkommiteen, Tove Buskerud, Liv L. Jarmund og Kirsten Hauglund, har jobbet med saken siden før jul, og 1. juni dro 25 forventningsfulle deltakere av sted. Turen gikk til Bournemouth helt sør i England, et reisemål ingen hadde tippet. Vi spilte i Bournemouth og Salisbury og besøkte Stonehenge. Ellers koste vi oss med god mat og god drikke. Heim kom vi tidlig på morgenen 5. juni.

Etter at Jon Rune Enge og Petter Rønning hadde møte med kulturskolerektor Marianne Stensland besluttet styret å utvide dirigentstillingen fra 15% til 20%.

Styret har i år brukt mye tid på hussaken. Husgruppa, Unni-Berith Øvrebust og Halvard Søraunet fikk i oppdrag å undersøke alternative øvingslokaler utenfor Sandvåg. De så på flere alternativer og mente at Losjen på Trælnes, Framheim og Sømnahallen var det som kunne tenkes å være brukbare alternativer. De to siste ville kreve utbygging. Senere fikk SHM tilbud om å kjøpe eller leie MX-bygget i Vik. Styret var på befaring. Lokalene er romslige med god lagerplass, og det er godt med parkeringsplass. Takhøyden er noe lav, 2,70m og det måtte gjøres en bygningsmessig endring for å få tilfredsstillende utforming av øvingslokalet. Saken ble luftet blant medlemmene. Det kom fram skepsis mot å ta på seg så store økonomiske forpliktelser. Vi takket derfor nei til tilbudet. Sandvåg blir vel vårt tilholdssted i overskuelig framtid.

I 2018 blir Norges Musikkorps Forbund 100 år og Sømna Hornmusikk 120 år. 12. juni ble jubileumsfeiring diskutert på medlemsmøte. En jubileumsgruppe på 5, Heidi Slottøy, Edvin Olsen, Sølvi Antonsen, Kirsten Hauglund og Liv L. Jarmund ble valgt. I anledning jubileet til NMF ble det utlyst mulighet til å søke om prosjektstøtte til jubileumsmarkering som både kan gi synlighet i jubileumsåret og samtidig peke framover. Vi sendte en prosjektbeskrivelse og søkte om støtte og fikk innvilget kr.  40.000.-  til vårprosjektet 2018. Prosjektgruppe er Kirsten Hauglund, Hilde Brevik Eliassen og Petter Rønning. Camilla Solli Olsen er sekretær.

21. august startet vi høstsemesteret med forberedelse til spilling på Sømnamessa. Årets messe gikk av stabelen 20. – 22.okktober. Under messestyrets (Heidi Slottøy, Jon Rune Enge, Edvin Olsen, Unni-Berith Øvrebust og Kirsten Hauglund) kompetente ledelse fikk vi ei messe med godt besøk og fornøyde utstillere. Messa er et stort løft, men med gode rutiner og gode hjelpere går det unna.

  var det forberedelser til julekonserten med øvingshelg 1. – 3. des. Konserten ble som vanlig holdt i Sømna kirke på svartsøndagen, i år 17. des. Besøket var godt og kritikken overstrømmende.

 

Vil takke medlemmene for innsatsen i året som har gått, og håper på mange gode år framover for Sømna Hornmusikk.

 

 

Ølsås 07.02.2018

Petter Rønning