Årsmelding 2018

Årsmelding for Sømna Hornmusikk 2018

Antall medlemmer pr 31.12.18 var 32

Styrets sammensetning:

Leder: Petter Rønning frem til 31.mai 18. Tove Buskerud fra 1.juni 18

Styremedlemmer:

Edvin Olsen nestleder

Ann-Helen V Westerberg sekretær

Mariann W Grude kasserer

Heidi Slåttøy materialforvalter uniformer

Bjørn Ellingsen materialforvalter instrumenter og noter

Vara

Hilde N Storvik

Arne Gunnar Davidsen

Randi Wold

 

Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 20 saker. I tillegg til disse møtene var det et rask møte under en øving hvor vi bestemte vår 19 prosjekt med Ole Edvard Antonsen

Årsmøtet ble holdt på Sandvåg fredag 9.februar 2018

Etter årsmøtet var det sosialt samvær hvor de etterlatte var invitert og god mat medbragt.

Sømna Hornmusikk fylte i 2018 hele 120 år og det ble markert ved flere anledninger gjennom hele året.

Først ut var en stor Jubileumskonsert i Sømnahallen 14.april 2018.

Prosjektledelse var Kirsten Hauglund, Hilde B Eliassen, Petter Rønning og Camilla Solli Olsen

Vi hadde fått 40.000 i prosjektmidler av NMF.

Med på laget hadde vi kulturskolen representert ved skolekorps, drillere og barnekor.

Solister var Mildrid Seljemark, Rannveig Seljemark, Susanne Larsen, Ronny Berthelsen, Kjell-Erik Hagen, Marianne Stensland og Hanne Wågan Olsen.

En på alle måter et vellykket arrangement.

17.mai gjennomførte vi på vanlig tradisjonelt vis med spilling i Vik og på Berg. Det er alltid en utfordring for SHM når 17.mai faller mot en helg, så noe amputert var vi nok.

Neste markering av jubileumsåret ble lagt til vakre Leka.

Vi dro av sted i privatbiler og bobiler. Vi hadde et stopp ved Bogen hvor vi spilte for lokalbefolkningen før turen gikk med ferge over til vakre Leka.

Kirsten og Oddbjørn som valgte sjøveien sluttet seg til oss ved ankomst Leka.

På Leka camping ble de som ikke hadde med seg egen seng innlosjert i flotte steinhytter eller på motellet.

Partytelt hadde vi også.

Uten å gå i detaljer hadde vi en fin helg hvor både vær og humør var upåklagelig.

Vi fikk også feiret noen jubilanter som hadde hopet seg opp, Petter Rønning 70, Heidi Slåttøy og Hilde Næss Storvik 50 år.

Takk til arrangementskomiteen, Edvin Olsen, Kirsten Hauglund og Heidi Slåttøy.

Vel hjemme igjen på Sømna avsluttet vi sesongen med middag og konsert på Vennesund brygge.

Styret hadde et styremøte og et møte med messestyre 25.juni før vi også tok ferie.

Høsten startet rolig, ingen aktivitet før messa. Men da sto vi på som vanlig. Litt vingeskutt i egne rekker, men med hjelp av gode folk og kreative løsninger så ble det en bra messe.

Messetyret hadde gjort en god jobb, Kirsten Hauglund, Heidi Slåttøy, Unni-Berith Øvrebust og Liv Jarmund.

Skal man nevne noe fra helga må det kanskje bli besøket av Mats Hansen med «Sommerkroppen» og Vik skoles tøffe kor for anledningen.

Å ha noe for den aldersgruppa viser seg gull verdt hver gang vi får det til.

Første helg i desember var satt av til øving til julekonsert samt en jubileumsfest for alle medlemmer. Samt at vi hadde bedt inn alle gode hjelpere fra Sømnamessa.

5 jubilanter ble husket på, Håkon Næss som hadde fylt 80 år i mars, Arne Gunnar Davidsen som fylte 60 år i juni, Gro Steen som fylte 60 i august og Mariann W Grude som fylte 60 i september.

Årsmedaljer ble delt ut, både 20,30,40 og ikke minst 50 år til Bjørn Ellingsen.

Disse fikk 20 års medalje:Arne Gunnar Davidsen, Camilla Solli Olsen, Hilde Næss Storvik, Håkon Næss, Lise Bjøru, Liv Jarmund, Marit Holt Sund, Gro Steen og Nina Hamre (ikke tilstede)

30 års medalje: Kirsten Hauglund, Marit Holt Sund, Randi Wold, Mariann Wærstad Grude, Edvin Olsen, Harald Einvik, Lise Bjøru, Camilla Solli Olsen, Tove Buskerud, Nina Hamre(ikke tilstede)

40 års medalje: Mariann Wærstad Grude, Edvin Olsen, Harald Einvik, Tove Buskerud, Bjørn Ellingsen

50 års medalje: Bjørn Ellingsen

Musikk og jubileumsåret ble avsluttet med tradisjonell julekonsert i Sømna kirke søndag 16.desember.

Sammen med Kjell-Erik Hagen, Susanne Larsen, Iver Larsen Søreng og Preben Flostrand leverte vi en fantastisk konsertopplevelse som vi kan være stolt av.

Prosjektledelse var Gro Steen, Lise Bjøru og Camilla Solli Olsen.

Så tok vi en velfortjent juleferie.

Berg brygge 9.februar 2019

Tove Buskerud

-leder-