Sømna Hornmusikk - årsmøte 09.02.2018.

 

      Sakliste

1.      Åpning

2.      Navneopprop

3.      Godkjenning av innkalling

4.      Godkjenning av sakliste

5.      Valg av møteledelse

6.      Valg av møtesekretær

7.      Valg av protokollunderskrivere

8.      Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

9.      Saker fremmet av styret eller medlemmer

10.  Valg

a.      Leder for ett år

b.      Styremedlemmer, en for ett år, tre for to år

c.       Revisor for ett år