Årsmøte i Sømna Hornmusikk.

På musikkhuset Sandvåg.

Lørdag 9.februar 2019

Klokken 19.30

 

 

Saksliste for møtet:

 

Sak 1:        Godkjenning av innkalling.

Sak 2:        Navneopprop

Sak 3:        Valg av møteleder

Sak 4:        Valg av referent

Sak 5:        Valg av 2 til å skrive under protokoll

Sak 6:        Årsmelding 2018

Sak 7:        Regnskap og budsjett ved Mariann W Grude

Sak 8:        Innkommet sak fra Halvard Søraunet: Fastsetting av et økonomisk mandat for styret kommende driftsår, ref vedtektene §4, pkt 4,4,7d

d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.

Sak 9:        Valg: Innlegg fra valgstyrets leder.