Innkalling årsmøte Sømna hornmusikk

13.02.15 kl. 19:30

Musikkhuset

 

 

Saksliste:

 

1)       Godkjenning av innkalling

2)       Godkjenning av saksliste

3)       Valg av møteledelse

4)       Valg av møtesekretær

5)       Valg av protokollunderskrivere

6)       Godkjenning av årsmelding

7)       Godkjenning av regnskap

8)       Valg

9)       Hus utbygging

10)   Lydutstyr

11)   Årskontigent

 

 

 

 

 

Velkommen !

 

Hilsen Jannike Einvold Søraunet