Innkalling årsmøte Sømna Hornmusikk

11.02.16 kl. 19:00

Musikkhuset

 

 

 

 

Saksliste:

 

 

1)       Godkjenning av innkalling

2)       Godkjenning av saksliste

3)       Valg av møteledelse

4)       Valg av møtesekretær

5)       Valg av protokollunderskrivere

6)       Godkjenning av årsmelding

7)       Godkjenning av regnskap

8)       Valg

9)       Oppsummering spørreundersøkelse og veien videre

10)       Årskontigent

 

         

 

 

 

Velkommen !

 

 

Hilsen

 

 

Styret i Sømna Hornmusikk