<

1950 tallet


I 1956 ble det en eller annen gang på høsten arrangert en høstfest i regi av Sømna hornmusikk. Stedet kan ikke ha vært annet annet enn Framheim i Vik sentrum

Under en ryddeaksjon i gamle papirer kom Norma Moen over denne kopien av velkomstsangen som ble fremført på denne festen.

I denne sangen navngis to personer:
I vers 3 nevnes Gunnar - Dette må være Gunnar Moen, som spilte althorn i Sømna Hornmusikk på 1950 tallet
I vers 4 nevnes Arnfinn - Dette er Arnfinn Wiik, som spilte kornett i samme tidsperiode