1983 - Sømna Hornmusikk 85 år

Jubileum 4 - 5 juni


Programmet
Hilsen fra styret
Historikk skrevet til jubileet av Einar Einarsen. Vi manglet lenge den første del av historikken, men nå(2011) er den dukket opp fra dypet !!


Jubileumshilsen fra styret
....................

SØMNA HORNMUSIKK - 85-ARS JUBILEUM 4.-5. JUNI 1983
Hadde vi bare hatt stort nok lokale, skulle vi invitert alle amatørkorps på Helgeland og alle som har vært med å bygge Sømna Hornmusikk opp til der det er i dag. For å feire vårt 85-års jubileum.

Vi har imidlertid begrenset oss til å invitere ett av amatørkorpsene på Helgeland.
Hemnes Hornmusikk kommer og feirer jubileumet samen med oss. De kommer på lørdag ettermiddag sammen med sine familier.
Vi vil prøve å ta i mot dem på en verdig måte, og har fatt låne Sømna sentralskole til "hotell". Om ettermiddagen på lørdag vil det bli arrangert svømme- konkuranse.

Det vil også bli arrangert omvisning rundt om i kommunen, og da blir det også musisert enkelte steder.

Om kvelden skal vi ha festlig sammenkomst på ungdomshuset i Vik.

Søndag er det familiegudstjeneste i Sømna kirke, der Hemnes Hornmusikk vil delta.

Om ettermiddagen skal Brønnøysund musikkorps spille på Berg, og Berg skolemusikk skal spille på Brekkeidet. Vik skolekorps spiller på sørbygda.

Deretter vil det bli defilering i Vik, og JUBILEUMSKONSERT PÅ SØMNA SENTRALSKOLE.

Vi vil også takke alle tidligere medlemmer i Sømna Hornmusikk for den innsatsen som er gjort for at musikken har kunnet være i kontinuerlig aktivitet i alle disse år.
Til toppen


Program for jubileumsstevnet

LØRDAG 4. JUNI
12.00 - SØMNA HORNMUSIKK spiller på Berg.   Dirigent: Kari Rossvik

SØNDAG 5. JUNI
11.00 - Familiegudstjeneste i Sømna Kirke  HEMNES HORNMUSIKK medvirker. Diriget: Roar Bang

12.00 - SØMNA HORNMUSIKK spiller ved Sømna alders og sykehjem   Dirigent: Kari Rossvik

12.30 - Brønnøysund Misikkorps spiller på Berg.   Dirigent: Odd Gunnar Nislen.

            BERG SKOLEKORPS spiller på Brekkeidet   Dirigent: Kari Rossvik.

            VIK SKOLEKORPS spiller på sørbygda   Dirigent: Brynjar Langås

14.00 - Defilering fra Sømna Sentralskole

14.30 - JUBILEUMSKONSERT, Sømna Sentralskole, Vik
            Medvirkende:
            -SØMNA HORNMUSIKK
            Dirigent:Kari Rossvik
            -HEMNES HORNMUSIKK
            Dirigent Roar Bang
            -BRØNNØYSUND SKOLEKORPS
            Dirigent: Odd Gunnar Nilsen
            -BERG/VIK SKOLEKORPS
            Dirigent: Brynjar Langås


Toppen
Hilsen fra styret