Tilbake
Historikk skrevet av Einar Einarsen til 85 års jubileet i 1983

Desverre manglet vi lenge første del........
Men i 2011 hadde Einar en gjennomgang i sine arkiver, og da fremkom første del av foredraget. Merket med kursiv her

SØMNA HORNMUSIKK

Sømna Hornmusikk runder 85 år iår. Korpset ble startet
i 1898.med seks instrumenter.To kornetter, to horn
en basun og en essbass.
De første medlemmene var:
Konrad Mikkelborg
Ola Langaas
Bendik Nielsen
Peder Th Wiik
Kr. Bårdsen
Harald Tusberg

Harald Tusberg red gjenom Kjerstimarka først til Sømnes
og deretter til Berg og fikk underskrifter hos proprietar
Holst, kjøpmann Eldor Jacobsen og lensmann Bendik Jacobsen.
En må derfor gå ut fra at det ble tatt opp 1ån for
anskaffelse av midlene til innkjøp av instrumentene.
Avdragene på lånet ble betalt ved basarer.
Ingen av deltakerne hadde blåst messinginstrument.De fikk
derfor hjelp av Nikolai Vik som hadde arbeide i Mosjøen.
Mosjøen Hornmusikk ble stiftet i 1880. Initiativet til
dette ble tatt av Hans J. As . Han kom til Mosjøen i 1879.
Han var fra før musiker og savnet nok en sammenslutning
av musikere.Til den 17. mai 1880 hadde han skaffet byen
et musikkorps.
Etter en kort oppblomstring av korpset ble det i 1897 nedlagt.
Det dukket opp folk som hadde energi og initiativ til
å "blåse liv" i korpset på nytt. Av disse menn nevnes
i først rekke kjøpmann L.D. Vik, Nicolai Vik og Lyder Anstensen.
Nicolai Vik er derfor en sentral person både for Mosjøen
og Sømna Hornmuslkk.
Øvelsene ble holdt på gårdene og de gikk på omgang blant
deltakerneø
Enkle musikkstykker var det første som ble oppført.
Om vinteren reiste deltakerne til Lofoten på fiske. De tok
da med seg instrumentene og øvde når de kom sammen.
Det fortelles at Sømna Hornmusikk i disse årene deltok ved
ulike tilstelninger som fest i Dalbotn, stevner i Vik og ved
et skogsteve i Bindal


Musikken var fast innslag ved 17. mai-feiringene.

I denne tiden er det Peder Th. Wiik som er musikkens
leder og instruktør.

Frem mot første verdenskrig ble instrumentene etter hvert

i en så dårlig forfatning at det ble nødvendig med

reparasjoner. Penger var det imidlertid dårlig med.

På Vik var det drevet en barneavholdsforening under
ledelse av frk. Beret Olsen. Fra denne foreningen fikk

musikken 150,- kroner og med litt innsamling i tillegg var det
sikret nok penger til reparasjonene av instrumentene.

I denne tiden ble øvelsene holdt på kontoret

til kjøpmann Rasmussen i Vik.

I mellomkrigstiden er musikken i stadig virksomhet.

Det nevnes deltagelse ved juletrefester på Kvaløy og

Sand. Da Namdal Dampskipsselskap åpnet rutefart Namsos-

Brønnøysund, spilte musikken ved anløp av Vik.

For å få penger til instrumenter, reparasjoner og lignende

fortelles at musikken fikk gratistur med TTS’ lokalbåt inn

Bindalsfjorden.

Ved hvert annløp ble det spilt og samlet inn penger. Senere

fortsatte man nordover i bygda, men da korpset kom til

" Peder på Trøan", ble det gitt et så stort beløp at turen
ble avblast.

Fortsatt var Peder Th. Wiik leder og instruktør.0velsene

ble holdt i Vikgården, senere stilt UL ”Fram” sitt lokale

Framheim til disposisjon for øvelsene.

Under andre verdenskrig lå virksomheten nede, men

straks freden var et faktum, var det Peder Th. Wiik som

"blåste liv" i musikken pånytt.

I musikkens historie er det stadig Peder Th. Wiik en
kommer tilbake til. Han var en beskjeden, rolig herre som

selv mente at han lite hadde utrettet for Sømna Hornmusikk.

I realiteten var han leder og instruktør og så avgjort

den drivende kraften i musikken i 50 ar.

Han ble avløst i 1950 av lærer Leif Sunde som dirigent.

Sunde ledet musikken i 5 år. Det var i denne tiden at
korpset begynte å marsjere samtidig med at det ble spilt.

Musikken kunne etter dette delta i togene på 17. mai og
andre defileringer.

 

Samvirkelagsbestyrer Bjarne Ellingsen overtok instruksjon

av musikken i 1955. Da var det fremdeles 4 av de gamle
 instrumentene som var i bruk. Basunen og ess – kornetten
var skiftet ut. I tillegg var det 2 trommer. I 1955 var

det således 8 medlemmer.

Det ble arbeidet iherdig for å skaffe nye

instrumenter og med fester og innsamlinger ble det etterhvert

anskaffet nye instrumenter slik at det ved 70- årsjubileet

i 1968 var det 17 instrumenter.

Det viste seg snart at på et så lite sted som Vik

var det vanskelig a finne 17 personer som interesserte
seg for hornmusikken. Fra 1958-59 ble det derfor tatt opp

barn fra folkeskolen i Sømna Hornmusikk.

I 1961 ble, det anskaffet uniformer til musikken.

Frem mot 70-arsjubileet i 1968 ble Sømna Hornmusikk ofte

benyttet ved festlige anledninger og tilstelninger, stevner

på stedet og i nærheten og ved 1. og 17. mai feiringene.

Hornmusikken arrangert e selv en rekke konserter som ble
satt pris på av befolkningen.

Musikalsk ble det gjerne lagt an på musikkstykker med

en enkel og lett utførelse basert på et noteopplegg som
passet for få instrumenter.

Øvelsene har siden denne tiden vært holdt på Vik

skole.

I 1967 ble det i Sømna kirke i forbindelse med

Sømna Mannskors jubileum arrangert adventskonsert. Her deltok

sangkorene i Sømna samt Sømna Hornmusikk. Dette ble gjentatt

i 1968, men fra 1969 har Sømna Hornmusikk stått som

arrangør av den etterhvert tradisjonelle julekonserten

i Sømna kirke den 5. juledag hvor musikk - og sangkreftene

i Sømna har medvirket.

I 1968 ble 70 - årsjubileet markert med defileringer
og konsert i Vik. 85-årige Peder Th. Wiik som eneste

igjenlevende av de som startet Sømna Hornmusikk ble
tilbørlig hyllet.

80-arsjubileet ble markert med defileringer og

jubileumskonsert. Til dette jubileet i 1978 hadde korpset
anskaffet nye uniformer. Igjen var et stort løft foretatt

for et lite korps, også dette var vellykket.

 

I 1978 døde Albin Pettersen. Han kom med i musikken i
1936 og deltok aktivt inntil sin død. Sammen med dirigenten
Bjarne Ellingsen var han drivkraften som hele Sømna Hornmusikk
stod og falt med i flere ar som de eneste voksne deltakerne.
I 25 ar var han korpsets formann. Etter hans død har
Arnstein Sørvig vært formann for Sømna Hornmusikk.

1980 skulle bli et nytt viktig år for musikken.
Bjarne Ellingsen overlot taktstokken etter 25 ar til

Kari Rossvik, men fortsetter som aktiv musikant.

Sømna Hornmusikk meldes inn i Helgelans hornmusikkrets, Norges musikkforbund
og deltar for første gang på kretsens stevne i Mosjøen som
kretsens minste korps med 20 musikere.

Sømna Hornmusikk har etter dette deltatt på
kretsstevnene i Brønnøysund 1981 og på Mo i Rana 1982.
Korpset har vært inne i en aktiv fase med stadige
opptredener. Flere voksne medlemmer har sluttet seg til
korpset foruten musikere fra Berg og Vik Skolekorps.

 

 


Til toppen
Tilbake