Nytt musikkhus.Sømna Hornmusikk har fått nytt musikkhus.

Sammen med Sømna aktivitetssenter, i paraplyorganisjonen Kulturskaperiet, har de to foreningene overtatt og renovert tidligere logopediskk senter på Bjøru i Sømna.


Foto: Brønnøysunds Avis


Nytt fantastisk øvelsellokale - et kvantesprang for Sømna Hornmusikk.

27 - 29 januar 2023. Øvelseshelg til jubieumskonserten(150 år) på Bjøru.

Ale bilder fra øvingshelga er tatt av medlemmer av Sømna HornmusikkVokalister i full utfoldelse:
Januar 2023

Diverse ombygning og oppusing av nyhuset. Flytting fra Sand til Bjøru.
Formidabel innsats.Notearkivet på flyttefot.....


Nesten vemodig.

April 2023
Kystveien 42(39/14) i Sømna overdratt fra Sømna Hornmusikk til Sandvåg Grendehus.

Siste øvelse på Sand ble 23.01.2023
Da har huset tjent oss trofast fra 2008....Takk takk.....

Februar 2023 - Musikhuset på Sand rengjort og tømt.
Musikkhuset til Sømna Hornmusikk

Det gamle ærverdige skolehuset på Sandvå kom til heder og verdighet igjen som musikkhus for Sømna Hornmusikk.
Sømna hornmusikk overtok huset i 2008 og startet raskt rigging og innflytting.

Dugnadsliste mai 2012 her

Interimskonsert / Glemt å sette på varmen / Vaktliste /

Huset slik det så ut da vi overtok


Dugnad fredag 5. september 2008
27. september 2008 - Intimkonsert for våre naboer på Sand

Sånn ser dirigenten ut om vinteren når noen har glemt å sette på varmen før øvelsen...Tilbake til toppen

Vaktlister


Høst 2018
Fra Tove 26.08.18 her

Vår 2017
Marit Holt Sund har laget ei liste for vår 2017 over hvem som ansvar til hvilke tid, når det gjelder de praktiske
tingene for forbundet med drift av huset
Selvsagt viktig at medlemmene følger opp og tar ansvar.

Hm....og hva har skjedd i mellomtiden....

Vår 2014 her
Høst 2013 her
Vår 2013 her
Høst 2012 her
Vår 2012 her
Høst 2011 her
Vår 2011 her
Høst 2010 her
Vår 2010 her
Høst 2009 her
Vår 2009 her

Tilbake til toppen

Tilbake til toppen