Styremøte 12. Januar 2009-01-12

 

sak 1/09         Innkjøp av lydutstyr til Hornmusikken. For å bli mindre avhengig av lån fra andre gjøres innkjøp av mikrofoner og stativ til kr ca 11000.- Her er inkludert gjenanskaffelse av bortkomne stativ tilhørende Tore Antonsen ”sønner av Norge.”

 

Sak 2/09         Årsmøte 2009: Avholdes fredag 20. Februar på musikkhuset på Sand. Møtet begynner kl. 20:00. Rydde dugnad fra kl 18:00. Årsmøtet etterfølges av hyggelig sosialt samvær. Valgkommite er i år Linda Storholm, Jon Rune Enge og Andrine Oppegård.

 

Sak 3/09         Torghattfestivalen. Vi har fått bekreftelse på at vi er deltakende korps i år.  Kostnad kr 800.- pr deltaker. Overnatting kommer i tillegg. Tilbud om klasserom à kr 70.- pr person pr døgn. Styret er innstilt på deltagelse, men medlemsmøte må ta endelig stilling. Vi må være spillbar. Prosjekt ledelse for vår deltagelse er Tove og Gro.

 

Sak 4/09         Huset på Sand. Hyller på loftet for å få bedre utnyttelse av lagringsplass. Ting og tang på Scene flyttes opp. Scene vurderes brukt til småbord og samvær. Mange musikanter klager på dårlig noteleselys.

 

·       Hyller anskaffes etter Unni Berith sine anbefalinger. Husgruppa har ansvar for iverksettelse før årsmøte 20.februar klokken 18:00.

·       Lamper kjøpes av Jon Rune, 10 stk til erstattning for eksisterende. (så billig som mulig)

·       Elektriker kontaktes for jordet kontakt til varmepumpe, utelys på framsiden, dimmer på nye lamper, lys/strøm i uthus. Halvard innhenter overslag på strømarbeid slik at tidspunkt for invisteringene kan vurderes. Kontaktes av Tove.

 

 


Sak 5/09         Halvårsplan vår 2009

 

·       Årsmøte 20. Februar

·       Lørdag 28. Mars: Kirkekonsert med Trælnes mannskor (camilla ønsker øvelse mandag, torsdag og fredag i konsert uka), prosjektledelse utdyper nærmere. 19. og 21. Mars reserveres for øvelse. Prosjektgruppe i Sømna hornmusikk er Camilla, Linda og Jon Rune. Fra mannskoret deltar Marianne og ???? Arne Eide eller/og ????

·       17. Mai på tradisjonelt vis.

·       5. – 7. Juni: Sangerstevne på Vik, defilering og repetisjon av felles kirkekonsert på lørdag 6. Juni.

·       Torsdag 18. – søndag 21. Torghattfestival.

 

 

Tilstede: Gro Steen, Linda Storholm, Heidi Slottøy, Tove Buskerud, Jon Rune Enge, Camilla Solli, Hilde Storvik