Ei Sømna-ku bråkte - det låt infernalsk
med rauting som dertil var temmelig falsk
Men det ble musikk -
da en tuba hun fikk:
I Sømna er kuene svært musikalske !

Gi grasrotandelen
til Sømna Hornmusikk.
Organisasjonsnummer:
982 954 347.

Sømnamessa 2024
16-20 oktober

Vil du se baksida ?