1978 - 80 års jubileum - i nye uniformerFørste rekke fra venstre
(1)Ingar Grønmo
(2)Arnstein Sørvik
(3) Kari Rosvik
(4) Harald Brennvik
(5)Emma Grønmo
Andre rekke fra venstre
(1)Randi Stein (2)Liv Jarmund (3)Edvin Olsen (4)Inger Sund (5)Turid Wærstad(6)Heidi Slåttøy (7)Tone Holt Øien
Tredje rekke fra venstre
(1)Pål Ellingsen (2) Mariann W. Grude(3)Kjersti Paulsen(4)Eivind Einarsen (5)Ragnhild Jacobsen(6)Knut Arne Kvitting (7)Grete Sømhovd
Øverste rekke fra venstre
(1)Ivar Steen (2)Petter Rønning(3)Erling Magne Jacobsen (4)Bjørn Bjerke (5)Einar Einarsen(6)Terje Eriksen(7)Bjarne Ellingsen

Hjelp til navnsetting: Knut-Inge SteinJubileumsstevn i Sømna 4. juni 1978