Bildet tatt på Nesna under musikkstevne rundt 1980

Bakerst fra venstre
(1) Harald Brennvik
(2) Petter Rønning
(3) Bernt Kristen Husand
(4) Bjarne Ellingsen
(5) Turid Synnøve Wærstad
Fremst fra venstre (1) Eva Bjøru (2) Liv Jarmund (3) Kari Rosvik (4)Tove Aspaas (5) Arnstein Sørvik (6) Hilde Lovise Nyrud (7) Anita Wollbak(8) Randi Stein (9) Einar Einarsen (10) Harald Einvik