Bildet tatt på Nesna under musikkstevne rundt 1980


Bakerst fra venstre
(1) Harald Brennvik
(2) Petter Rønning
(3) Bernt Kristen Husand
(4) Bjarne Ellingsen
(5) Turid Synnøve Wærstad
Fremst fra venstre (1) Eva Bjøru (2) Liv Jarmund (3) Kari Rosvik (4)Tove Aspaas (5) Arnstein Sørvik (6) Hilde Lovise Nyrud (7) Anita Wollbak(8) Randi Stein (9) Einar Einarsen (10) Harald Einvik


Disse to bildene er fra 1980 tallet(Kanskje 1981). Tatt en 17 mai da korpset var hjemme hos Aase og Bjarne Ellingsen

Navneopplysninger fra Mariann W. Grude 15.03.2024.
Fra venstre:
Harald Brennvik - kornett
Randi Stein - kornett
Noe usikker på fløytist datter til Steinar Paulsen, Kirsti Paulsen?
Steinar Paulsen klarinett
Bjørn Bjerke klarinett
Liv Jarmund?
Kornettist - Trur det er Ivar Steen
Kamerat av Ivar Steen
Mariann Wærstad
Bjarne Ellingsen
Kirsten Hauglund
?
Petter Rønning - han spilte Bariton før
Kari Rossvik
?
Einar Einarsen
Erling Magne Jakobsen
Arnstein Sørvig