Korpset i 1945

Årstall 1939 eller 1945, mest sannsynlig det siste Sømna Hornmusikk spiller på Berg 17. mai, trolig om formiddagen eller tidlig på morgenen. Dette bildet er fra 1939 eller 1945. Mest sannsynlig stammer det fra 1945, eller like etter. Det hersker en del usikkerhet rundt navnene. Foreløpig navneliste ser slik ut, navn fra venstre mot høyre:
1 Svein Moen
2 Arne H. Bjøru
3 Olav Iversen ?
4 Jarle Kristiansen
5 Arvid Nielsen
6 Albin Pettersen
7 Gunnar Moen eller Jahn Wåg
8 Thor Wik
9 Brynjulf Langås

Tekst oppdatert 12.02.07 Bjørn Ellingsen
Bildet ble funnet i bildearkivet til Sømna Bygdetun. Gitt til bruk på SHM sin hjemmeside av Halgrim Nielsen,12.02.2007. Originalbilde kommer fra Gudny Strømberg

Årstall 1945 Bilde av Sømna Hornmusikk fra 1945

Bakre rekke :
(1)Bjarne Jacobsen
(2)Jahn Våg
(3)Arvid Nielsen
(4)Arne Wik
(5)Jarle Kristiansen
Fremst :
(1)Brynjulf Langås
(2)Øystein Nielsen
(3)Arnor Mardal
(4)Thor Wik
Kilde for årstall og navn : Gunnar Moen(Desember 2000)